API Tools Setup

Select the API Tools Setup command [ API Tools Setup ] to start the API Setup wizard.


API Tools Setup Wizard
PDE Tools Context Menu